PRAXE

V neurochirurgické ambulanci v Krnově i v Ostravě provádím konsultace a vyšetření pacientů s bolestmi hlavy, závratěmi, blokádami a bolestmi páteře, ochrnování končetin, různými bolestivými stavy např. tzv. syndorm. karpálních tunelů, poruchami chůze atd. Tyto pacienty po zevrubném vyšetření pak operuji na centrálních operačních sálech bývalé krajské nemocnice nynější SZZ Krnov( jde o státní zařízení). Zde mám kompletní vybavení včetně operačního mikroskopu a veškeré přístrojové a nástrojové techniky k mikrochirurgickému operování.  Do ambulance je možno se v pracovní době( mimo pondělí, kdy celý den operuji a jsem telefonicky špatně dostupný) objednat telefonicky. Je nutné být vybaven doporučením od praktického lékaře event. od jiného lékaře (formulář „K“). Vyšetření a konsultaci značně urychlí, pokud si vyžádáte a  přinesete předchozí vyšetření klinická, laboratorní a  grafická- rtg, Ct, MRI nejlépe vypálená na CD. Popisy těchto vyšetření jsou výhodné, ale vzhledem ke specifitě oboru jsou nutné „obrázky“.  Termíny na vyšetření jsou dle závažnosti stavu,  jinak maximálně 3 týdny.