PROFIL LÉKAŘE

MUDr Síla Jan Vzdělání

Lekařská fakulta UP Olomouc 1975
I. atestace- všeobecná chirurgie 1979
II.atestace- neurochirurgie 1986

Odborné stáže

ÚVN Praha- Neurochirurgická klinika 1985
IKEM Praha- I. Výzkumná chirurgická základna 1987

Praxe

Neurochirurgické odd. KNsP Ostrava 3 sec. lékař 1992
Neurochirurgické odd. MN Ostrava- Fifejdy primář oddělení, které od základu vybudoval, jako 2. neurochirurgické pracoviště v Ostravě. Operoval cca 7500 pacientů s onemocněním a poraněním mozku, páteře, míchy a periferních nervů. 1992- 1/2010
Konzultant pro neurochirurgii SZZ Krnov 2003- dosud
Konzultant pro neurochirurgii KNsP Nový Jičín 2005- dosud
Náměstek ředitele pro LPP NsP Nový Jičín 1-3/2010
Ortopedické odd. SZZ Krnov od 5/2010

Publikační činnost Infarkt mozečku, jako spoluautor. Mikrochirurgická endarterectomie krkavice. ( jako první uvedl do praxe a publikoval v ČR). Bohatá přednášková činnost na různých odborných fórech.

Politická angažovanost

Místopředseda p.h. Změna pro lidi.

V současné době budujeme horizontální strukturu hnutí po celé ČR. Jednáme se všemi autentickými politickými subjekty za účelem spojení do jedné politické strany. Připravujeme se kandidovat ve volbách do krajských zastupitelských orgánů v r. 2020. Nabíráme nové členy vlasteneckého přesvědčení. Program p.h. Změna pro lidi na www.zmenaprolidi.cz. Pokud se chcete aktivně zapojit do boje za budoucnost našich potomků ozvěte se.