NÁZORY

5.7.2012

Chcete znát můj názor na tak zvanou možnost zaplatit si operatéra, který ministr Heger zveřejnil, jako velkou výhodu pro pacienty?  Níže uvedený článek, který jsem sepsal, jako informaci pro nezasvěcené, jak to skutečně ve zdravotnictví a zvláště v chirurgických oborech chodí, mně zvěřejnily tzv.  Parlamentní listy, což jsou údajně nezávislé internetové noviny. Níže uvedený  článek byl uveřejněn na tomto serveru 24 hodin a následně byl odstraněn a přesunut do atrchivu. Proč asi? O nezávislosti tohoto serveru si udělejte obraz sami.  Dr Síla

Známý chirurg proti Hegerovi: Chudé bude operovat ten, co zbude.

Nové opatření ministra zdravotnictví Leoše Hegera – volba konkrétního lékaře operatéra pacientem za peníze, která začala platit 1. června, povede ke snížení důvěry pacientů v jednotlivá pracoviště. Myslí si to známý ostravský neurochirurg Jan Síla. Navíc podle něj budou nemajetní operováni tím, kdo zbude.

4.6.2012 15:14

Ministr Heger chce touto novinkou odstranit úplatky ve zdravotnictví za operace zkušenými lékaři. Neurochirurg Síla však má pádné argumenty, ověřené dlouholetou praxí: „Dosud byl operatér určen zkušeným pracovníkem, který sestavoval operační program i operační tým. Pokud má někdo zájem být operován konkrétním člověkem, jde za ním a požádá ho. Nyní záleží na morální integritě operatéra na jedné straně a na movitosti pacienta na druhé, jak to dopadne. Vše se děje netransparentně, funguje to tak desítky let, ale nutno podotknout – většinou to nenarušuje chod na odděleních,“ uvedl neurochirurg pro ParlamentniListy.cz.          

 Kvalita chirurga roste s počtem provedených operací.

Dosavadní systém byl podle jeho slov založen na důvěře pacienta v konkrétní chirurgické oddělení. „Každý pacient věří, že ho bude operovat ten nejlepší, neboť „všichni jsou dobří“, protože oddělení má dobrou pověst. Vše je založeno na důvěře,“ řekl Síla a upozornil, že začínající chirurg po škole operovat neumí. 
„Kvalita chirurga roste s takzvanou vyoperovaností, to znamená počtem odoperovaných pacientů. Mladý chirurg musí nejprve začít asistovat u postupně stále složitějších výkonů. Pak začne provádět nejjednodušší operace a až po jejich zvládnutí může být teprve vypisován k složitějším výkonům. Toto vše pod přímým dohledem těch nejzkušenějších kolegů (primáře, asistenta) tak, aby nebyl případnou chybou začínajícího chirurga ohrožen pacient. Takto předávají znalosti a zkušenosti starší kolegové mladším, čímž se udržuje jakýsi standard, kvalita a pověst toho kterého pracoviště,“ sdělil neurochirurg Síla.

Nezkušený chirurg samostatně operovat nesmí

Pokud by byl tento proces narušen, zastaví se podle něj nejen kvalitativní růst mladých chirurgů, ale také přirozený ideální personální stav a vývoj oddělení.  „Pro bezproblémový chod oddělení chirurgických oborů musí být tým lékařů sestaven od těch nejmladších, až po nezkušenější. Pokud by vypadla některá generace operatérů, byl by zásadně narušen chod oddělení, protože operatér je vždy určen podle náročnosti výkonu. Vždy zkušenější musí operovat složitější a náročnější výkony,“ vysvětlil pro ParlamentniListy.cz s tím, že naopak to neplatí.
„Méně zkušený nesmí provádět složitější operace (pouze v rámci tréninku pod dohledem zkušeného). To znamená, že složení týmů chirurgů je procedura, která má nepsaná, ale jasná pravidla,“ řekl neurochirurg. Podle jeho slov ti nejzkušenější, kteří sestavují operační týmy na jednotlivé výkony, přímo ovlivňují kariérní a profesní růst každého chirurga na oddělení. „Mohou jej samozřejmě zbrzdit u takzvaně nepohodlných, nebo i urychlit (u takzvaných chovných jedinců). Tyto pravidla poslední reformy fatálně bourají!  Možnost koupit si operatéra je z tohoto pohledu úplný nonsens,“ zdůraznil zkušený operatér s 37letou praxí u těch nejsložitějších operací mozku.

Nemajetní budou operováni těmi, kdo zbudou

Podle něj je třeba si položit několik důležitých otázek. V prvé řadě, kdo z pacientů by chtěl být operován nezkušeným chirurgem. „To by mohl udělat jen masochista, sebevrah nebo člověk mdlého rozumu. To znamená, že nemajetní budou operováni tím, kdo zbude, což může vést v konečném důsledku k většímu procentu komplikací operací,“ myslí si Jan Síla, podle něhož hrozí po zavedení této novinky zahlcení zkušených a žádaných vedoucích lékařů či přednostů požadavky na operace zaplacených banálních zákroků. „Tito lidé mají zásadní odpovědnost za chod oddělení. Počínaje kvalitou lékařské a ošetřovatelské péče a konče úklidem na WC. Pokud dojde k nějakým problémům a podání stížnosti pacienta, musí se k ní vyjádřit a problém vyřešit. Bohužel hlavním kritériem při hodnocení kvality primáře nejsou jeho odborné kvality, ale je to ekonomický výsledek jeho oddělení a na druhém místě počet stížností pacientů! Přičemž o spokojenost pacientů by mělo jít všem vedoucím pracovníkům především, protože ta je přímo úměrně vázána na poptávku po jejich službách,“ uvádí ostravský neurochirurg.

Kdo bude vychovávat nové zkušené chirurgy?

Další problém však vidí v příliš malé motivaci zkušených lékařů vychovávat si konkurenci, která jim odebere značné finanční příjmy. „Jak už jsem řekl, kvalita chirurga roste s „vyoperovaností“ – to znamená počtem odoperovaných pacientů. A kdo píše operační programy včetně určení operatéra? Nový systém výrazně finančně zvýhodňuje zkušené operatéry, kteří sestavují operační programy. Přičemž by měli vypisovat mladší kolegy k výkonům podle jejich tréninkového plánu a sami u těchto výkonů zajišťovat kvalitu v rámci školení mladšího kolegy,“ vychází se svých dlouholetých zkušeností Jan Síla.

Podle něj ani toto opatření ministra Hegera nijak nezabrání, aby movití pacienti nešli za zvoleným operatérem přímo a s obálkou do kapsy jako dosud. „Naopak, opatření ministra povede ke snížení důvěry pacientů v jednotlivá pracoviště. V konečném důsledku pak k narušení výše zmíněné jemné chemie dlouhodobého budování lékařských týmů chirurgických oddělení, a tím ke všeobecnému postupnému zhoršení úrovně poskytovaných chirurgických služeb v ČR,“ řekl známý ostravský neurochirurg se zdůrazněním, že nechce obhajovat dosavadní stav. „Myslím si však, že jde o záměrné zveličování zástupného problému, při současném zavádění dalších, ne tak zdůrazňovaných, podstatně závažnějších opatření, které se negativně dotknou většiny obyvatel tohoto státu,“ uzavřel Jan Síla pro ParlamentniListy.cz.

5.3.2012- privatizace zdravotnictví

V období zahlcení masmedií úmrtím a pohřbem Václava Havla podepsal v tichosti, bez odezvy medií, současný prezident V. Klaus zákon u zrušení neziskových nemocnic. Tento krok legalizuje privatizaci nemocnic a tím kompletně zdravotnictví, jako např. v USA. Poměry ve zdravotnictví v USA jsou přesně zobrazeny ve filmu „SICKO“ režiséra M. Moora. Doporučuji shlédnout k představě co nás čeká http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko, pokud se proti tomu aktivně nespojíme a nezastavíme to.  Není již mnoho času, současně jsou prováděny nevratné kroky!!

1.12.2011 můj názor na IZIP

E-health (z angličtiny- elektronické zdravotnictví), by mohl být velkým přínosem pro zkvalitnění a zlevnění zdravotní péče. Jde o okamžitou a přesnou informovanost všech účastníků procesu poskytování zdravotní péče( pacient- lékař-lékárník-nemocnice). 

Systém zdravotních knížek IZIP na první pohled splňuje výše uvedená kriteria, ale bohužel má několik zásadních nedostatků. Po 10 letech  svého vývoje a investici téměř 2 miliard Kč z veřejných prostředků(!),  nebyl  přijat lékařskou veřejností.  

Zásadním problémem je možnost zneužití osobních, velmi citlivých dat, která se posílají a shromažďují na serveru  soukromé  firmy. O tomto faktu nebyla nejspíše pravdivě informovaná většina pacientů, kteří se zatím přihlásili do systému. Ujišťování o zabezpečení informací je pouze zbožné přání. Kterýkoliv nestranný odborník na počítačovou techniku vysvětlí zranitelnost předávání a skladování informací. Druhým zásadním problémem je zaměření projektu pouze na pacienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. U dalších zdravotních pojišťoven probíhají zcela jiné projekty, které s projektem IZIP nekomunikují!   Třetí problém– kam zatím investované peníze z VZP  vlastně šly? A jaký je efekt? Na rozdíl od tvrzení vedení VZP se v současné době na výsledky svých pacientů do elektronické zdravotní knížky dívá jen několik málo lékařů. Někteří další jen automaticky odesílají spousty neuspořádaných vyšetření a závěrů. Z novin a televize se dozvídáme o tom, že se z peněz pro IZIP financoval golfový turnaj či operní představení. Na čí účty doputovaly další prostředky se asi nikdy nedovíme. Lze konstatovat, že  e-health v podobě systému  IZIP posloužil  pouze k obohacení majitelům firmy na úkor nás všech. V Čechách se tomuto zneužití veřejných prostředků říká eufemisticky tunel.  Pro výše uvedené důvody nemá projekt IZIP  důvěru jak lékařů, tak i pacientů. Projekt je prakticky mrtvý a nemá smysl v něm pokračovat a utrácet peníze, které by mohly být použity na zavedení e-health v podobě paměťového čipu, který by byl instalován v identifikačních kartách všech zdravotních pojišťoven. Tento čip   by umožňoval  lékaři číst informace a také po svolení pacienta provádět zápisy o aktuálním ošetření či vyšetření.  

Systém IZIP, jako forma zneužití e-health k tunelování  veřejných prostředků ze zdravotního systému byla poslední kapka k mému rozhodnutí přihlásit se k podpoře hnutí  ANO 2011, kterou založil podnikatel  A.Babiš. 

přání

7.7.2012

Příjemné prožití dovolené.